Mreža udruga Zagor poziva vas da im pošaljete fotografije koje prikazuju konkretne lokalne volonterske aktivnosti/akcije koje su se odvijale na području Krapinsko-zagorske županije u ovoj godini. Cilj izložbe je promocija volonterstva na lokalnoj razini te njegovo vrednovanje kao društveno korisne aktivnosti kako za pojedinca, tako i za cijelu zajednicu.

Zavolontirajte se fotografijama

Izložba se organizira u sklopu projekta #zavolontirAJMOse, koji se provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovnom školom Bedekovčina, Osnovnom školom Đure Prejca Desinić, Osnovnom školom Ante Kovačića Zlatar, Osnovnom školom Franje Horvata Kiša Lobor, te Krapinsko-zagorskom županijom. Projekt financira  Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Učenici školskog volonterskog kluba ‘Gjalski’ Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog iz Zaboka te EVS volonteri Mreže udruga Zagor uređivali su okoliš ispred škole

Svi zainteresirani mogu poslati najviše 3 fotografije koje prikazuju volontersku
aktivnost/akciju.

Pravila, pravila

1. Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku u visokoj rezoluciji.
2. Uz svaku fotografiju treba poslati kratki opis aktivnosti/akcije, ime i prezime autora i ime
organizacije/ustanove/institucije.
3. Dostavom fotografija, prijavitelj/ica potvrđuje da posjeduje suglasnost za objavljivanje,
te garantira da ne postoje prava trećih osoba i da će sve zahtjeve trećih osoba rješavati
osobno i bez dodatne naknade.
4. Dostavljeni podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti
podataka (Narodne Novine broj 42/2018) i koristi isključivo u svrhe obilježavanja
Međunarodnog dana volontera i neće se koristiti u druge svrhe. Organizator događaja
dužan je prijavitelju/ici pružiti sve potrebne informacije sukladno članku 15. Uredbe (EU)
2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Dostavom podataka
prijavitelj/ica jamči istinitost podataka te svoju privolu davanja podataka u navedene
svrhe.
5. Fotografije se šalju putem elektroničke pošte na [email protected] u razdoblju
od 6. do 27. studenog 2019. godine.
6. Po isteku roka za prijavu odabrat će se fotografije (fotografije iz kojih je vidljiva određena volonterska aktivnost/akcija) koje će biti izložene u prostoru Centra za mlade KZŽ (Trg svete Jelene 6, Zabok) povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera 5.
prosinca. Odabir fotografija izvršit će stručni žiri. Po završetku izložbe iste će biti
postavljene na različitim mjestima (organizacijama, ustanovama, institucijama) s ciljem
promoviranja volonterstva u zajednici. Prijavom na ovaj poziv svi prijavitelji/ce se slažu
da će se njihove fotografije javno objavljuju uz navođenje autora/ice odnosno vlasnika/ce
fotografije.
7. Ukoliko dostavljene fotografije ne ispunjavanju zadane kriterije iste neće biti uzete u
obzir.