Zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 do daljnjeg se reduciraju medicinske usluge u dvije bolnice u Krapinsko-zagorskoj županiji, u Općoj bolnici Zabok te u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Surađujte, čuvajte zdravlje

Za zabočku bolnicu ravnatelj Tihomir Vančina donio je odluku o reduciranju rada poliklinika, specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih ambulanti.
– Apeliramo na sve naručene pacijente da do daljnjeg ne dolaze u bolnicu, osim u slučaju hitnosti ili pogoršanja zdravstvenog stanja. Svi pacijenti koji dođu bit će trijažirani na ulazu i sukladno tome može im se ograničiti ulaz – rekao je Vančina i zamolio ljude da surađuju sa zdravstvenim djelatnicima.

Na snazi i dalje ostaje potpuna zabrana posjeta hospitaliziranim pacijentima. Za vrijeme trajanja epidemije, informacije o pacijentima mogu se dobiti isključivo telefonski radnim danom od 14 do 15 sati.

– Osobne stvari novim hospitaliziranim pacijentima nakon prijema može donijeti isključivo jedan član obitelji – dodao je Vančina.

Nema novih naručivanja

Kako bi se spriječilo širenje zaraze i zaštitilo zdravlje pacijenata ograničenja je uvela i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Od 17. ožujka neće provoditi specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage, osim onih hitnih. Neće biti ni ambulantnih fizikalnih terapija, a ukinuta su i daljnja naručivanja pacijenata.

Usluge je znatno ograničio i Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Ravnateljica Nadica Dogan izvijestila je kako se pacijenti trebaju svojim izabranim liječnicima prvo javljati isključivo telefonski.

Ne dolazite, zovite!

– Molimo pacijente da ne dolaze u prostore Doma zdravlja. To se posebno odnosi na one koji imaju respiratorne smetnje, kašlju, imaju povišenu temperaturu, šmrcaju i teško dišu – kaže dr. Dogan.

Do daljnjega se u Domu zdravlja ne obavljaju specijalistički i dijagnostički pregledi, osim u hitnim slučajevima. Isto se odnosi i na ambulantne fizikalne terapije i usluge dentalne zdravstvene zaštite osim, naravno, hitnih slučajeva.

U samoizolaciji 205 Zagoraca

Sanitetski prijevozi obavljat će se samo u neophodnim situacijama, poput prijevoza na dijalizu. Patronažna i palijativna skrb obilazit će pacijente samo u stanjima koja ne trpe odgodu.

Za sada u Krapinsko-zagorskoj županiji nije evidentiran niti jedan oboljeli od korona virusa. Njih 17 je testirano, 15 rezultata je bilo negativno, a dva se još čekaju. No, određena je samoizolacija za 205 ljudi. Prema informacijama Županijskoga stožera, jedna je osoba prekršila mjere samoizolacije, pa će protiv nje nadležni pokrenuti postupak.