Zlatar, Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica aktivno su se uključili u projekt ‘Zeleni bregi’. Cilj je projekta izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Za zelene brege 645.817,36 kuna

U subotu 23. studenog od 10 do 13 sati na Trgu slobode u Zlataru organiziraju radionice za odrasle i za djecu, te niz edukativnih programa na štandovima. Događanje je dio projekta Zeleni bregi koji sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivih troškova iznosi 645.817,36 kuna.

Iz Kohezijskog fonda odobreno je sufinanciranje projekta od 77,42 posto ili 500.000,00 kuna. Ostatak od 22,58 posto osigurano je kroz proračun Grada Zlatara kao nositelja projekta, te općina Mače, Zlatar Bistrice i Marije Bistrice kao sunositelja projekta.

Kompostirajte, reciklirajte

Cilj projekta je izgraditi svijest građana s područja Zlatara, Mača, Marije Bistrice i Zlatar Bistrice o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Poseban naglasak žele dati na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Time će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište.