Radovi na OŠ Mače napreduju. Tjeramo kišu, veselimo se novoj fasadi, kaže načelnica Općine Mladenka Mikulec. Druga je to faza rekonstrukcije škole koja ima 150 đaka. Prva faza završila je lani i obuhvatila 463,5 četvornih metara fasade.

Gotovo za četiri mjeseca

Ovim radovima obnovit će se fasada na preostalom dijelu škole, kotlovnice i školske dvorane. Vrijednost radova je 892.095,00 kuna.

Radovi bi trebali biti gotovi kroz četiri mjeseca. Dio novca osigurala je Krapinsko-zagorska županija, koja je i osnivač, a 400.000,00 kuna sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

U suradnji s Hrvatskim vodama

U naselju Veliki Bukovec završila je, pak, sanacija klizišta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 362.250,00 kuna.

Sanacija klizišta plaćena je 349.750,00 kuna, dok je za stručni nadzor plaćeno 12.500,00 kuna. Projekt sanacije klizišta u Velikom Bukovcu Općina Mače provela je uz financijsku pomoć Hrvatskih voda.

Izvođači radova – župljani

Već smo pisali kako mještani mačanskoga kraja vole sami organizirati i uključiti se u radove. Mještani Peršavesi, Delkoveca, Vukanaca i Frkuljevca Peršaveskog u dogovoru sa župnikom obnovili su podest i stepenice zvonika na kapeli Sv. Margarete.

Novac za materijal dala je Općina, koja godišnje za sve mjesne odbore osigura određeni iznos, pa ih mještani troše dogovorno. Izvođači radova na obnovi kapele bili su – župljani župe Lobor.