Grad Zabok član je Mreže zdravih gradova čija je misija unapređenje zdravlja. Stanovnicima žele omogućiti bolju kvalitetu okoliša, zdraviji način života te zadovoljavanje njihovih potreba.

Zdraviji način života

U program su uključene škole, udruge i građani. Cilj je projekta omogućiti dodatne turističke sadržaje koji su usmjereni na zdraviji način života izgradnjom sportsko- rekreacijske staze s naglaskom na cikloturizam, te odmorištima za rekreativce.

Projektom ‘ZaZaKr’ planirana je izgradnja cikloturističke staze koja je u procesu uređenja, asfaltiranja i postavljanja signalizacije. Ovim projektom namjerava se proširiti turistička ponuda sadržajima kakvih još nema u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Sportsko-rekreacijska staza prva je cikloturistička ruta za potrebe razvoja zdravijeg načina života i sporta. Staza je i poveznica između Zaboka i Svetog Križa Začretja. Dugačka je 6,2 kilometra.

Očuvanje okoliša

– Realizacijom projekta oplemenit ćemo turističku ponudu, povezati susjedni grad i općinu, pridonijeti očuvanju okoliša kao i razvoju zdravijeg načina života – poručuju iz Grada Zaboka.

Cikloturizam, koji je sve atraktivniji rekreativcima i biciklistima, jedan je od projekata Grada Zaboka koji je pozitivno ocijenila Hrvatska turistička zajednica. Osim što će se asfaltirati staza, koja će biti osvijetljena, uredit će se i odmorišta s klupama.