Vlasnici traktora i traktorskih priključnih vozila ne moraju na tehnički pregled u Stanicu. Općina Mače sa CVH STP CROATIA Zlatar organizira redovni godišnji tehnički pregled traktora na terenu.

Tehnički pregled traktora bit će 9. svibnja od 15 do 17 sati na prostoru sajmišta Općine Mače.