S ciljem zadržavanja obitelji na području Općine Mače i poticanja bavljenja poljoprivredom te sprečavanja iseljavanja stanovništva i zapuštenosti poljoprivrednih zemljišta, Općina Mače će obiteljima i kućanstvima dodjeljivati novčane pomoći za osjemenjivanje krava i krmača.

Novac na ruke

Novčana pomoć će se dodjeljivati za prvo osjemenjivanje krave u iznosu od 200,00 kuna, a za prvo osjemenjivanje krmače u iznosu od 150,00 kuna. Najveći iznos pomoći po obitelji, odnosno kućanstvu može se ostvariti do 2.000,00 kuna.

 

Kako biste ostvarili pomoć, u Općini morate podnijeti zahtjev na propisanom obrascu i priložiti račun za osjemenjivanje koje je realizirano u 2020. godini. Pomoć će biti isplaćena na ruke, u gotovini, iz općinske blagajne.

 

 

Kućanstvima koja imaju nepodmire obveze s bilo koje osnove prema Općini neće biti odobrena financijska pomoć za osjemenjivanje krava i krmača.

Pomoć će se isplaćivati sve dok se ne potroši novac predviđen za ovu dodjelu pomoći.