Park Matice hrvatske poznato je krapinsko šetalište na kojem rado predahnu domaći, ali i gosti. Baš kao i na Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda. Na obje je lokacije Grad montirao nove klupe.

Parkom Matice hrvatske protječe rijeka Krapinčica koja je nekada obilovala slatkovodnom ribom šaranom. Na kajkavskom narječju riba šaran naziva se krap.

Ne uništavajte, to je vaše!

Unutar parka nalaze se Osnovna Škola Ljudevita Gaja, Srednja škola Krapina i Festivalska dvorana. Ondje je u čast 800. godišnjice postojanja grada Krapine podignut Glazbeni paviljon, mjesto na kojemu se za vrijeme Tjedna kajkavske kulture zbivaju glazbene svečanosti.

Osim klupicama, Grad Krapina opremio je i dječja igrališta novim spravama. Klinci se od sad mogu igrati, družiti i uživati na dječjim spravama na Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda, Ulici A. H. Brke, u Ulici Mirka Crikvenca kod Doma zdravlja, u Podgori Krapinskoj, u Strahinju i u Pristavi Krapinskoj.

Čuvajte klupice, čuvajte dječja igrališta. Ne uništavajte, jer to je vaš novac! Klupe je, njih 40, Grad platio 118.500,00 kuna. Devet dječjih sprava plaćeno je iz gradskog proračuna 168.750,00 kuna.

Ovih dana Šetalište hrvatskog narodnog preporoda i Park Matice hrvatske dobit će i nove koševe za smeće.