U tijeku su radovi na rekonstrukciji cjevovoda i sanitarnih prostorija u Dječjem vrtiću Zipkica u Zaboku.

Vrtić je već ranije u potpunosti energetski obnovljen. Napravljena je sanacija kosih krovova, dijela ravnoga krova te nova fasada. Sad je na red došla rekonstrukcija cjevovodnog grijanja i sanitarne tople vode, te rekonstrukcija sanitarnih prostorija.

Vriijednost ove rekonstrukcije je 1.342.450,00 kn. Financiraju je Grad Zabok i manjim dijelom, s 364.922,00 kune, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ova će rekonstrukcija u kratkom roku donijeti značajne uštede u troškovima održavanja objekta i potrošnje vode. Radovi bi trebali završiti do konca travnja.