Javna tribina je dio projekta Zeleni bregi koji sufinancira Europske unija.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 645.817,36 kuna. Iz kohezijskog fonda odobreno je sufinanciranje projekta od 77,42 posto ili 500.000,00 kuna. Ostatak od 22,58 posto osigurano je kroz proračun Grada Zlatara, kao nositelja projekta, te općina Mače, Zlatar Bistrica i Marija Bistrica, kao sunositelje projekta.

Nemojte biti pasivni promatrač

Cilj je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime se smanjuje količina otpada odloženog na odlagalište.

I vi ste odgovorni za zelene brege, da mačanski i svi zagorski bregi i dalje ostanu čisti, zeleni i nezagađeni

Na javnoj tribini za građane u Domu kulture u Maču, u srijedu 27. studenog u 18 sati  govorit će predstavnici poduzeća Hauska i partneri d.o.o. i stručni predavači Andreja Pavlović i Dino Perović, te predstavnici komunalnih poduzeća.

Pozivaju se mještani Općine Mače i svi zainteresirani da se odazovu na tribinu i da aktivno  sudjeluju u projektu Zeleni bregi.