Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla (LAG) raspisala je natječaj za financiranje volonterskih akcija djece i mladih u programu ajmoLAG. Nastavak je to projekta ‘VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje’ koji je tijekom 2017. i 2018. sufinancirala Europska unija.

Volontiraj, unaprijedi život

U ovoj godini akcije se financiraju iz vlastitih sredstava Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla. Cilj je promocija volonterstva, jačanje lokalnih kapaciteta za menadžment volontera te unapređenje kvalitete života djece i mladih u lokalnoj zajednici.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge koje su članice LAG-a Zagorje – Sutla. Prednost imaju partnerski projekti, udruge u suradnji s općinom/gradom, školom, knjižnicom te akcije u kojima su mladi od 18 do 29 godina uključeni kao volonteri.
Javne ustanove i udruge s područja LAG-a, a koje nisu članice LAG-a, prihvatljive su kao partneri u provedbi akcije.

Prijavi se i ti!

Maksimalni trošak volonterske akcije je 3.000 kuna. Prihvatljivi su troškovi manjeg alata, potrošnog materijala poput vreća za smeće i rukavica, sadnica, pribora za bojanje, didaktičke opreme nužne za provedbu akcije i drugog materijala i opreme u direktnoj vezi s predloženom volonterskom akcijom.

Svi detalji uvjeta natječaja dostupni su na stranici LAG-a, http://www.zagorje-sutla.eu/clanak/prijavite-se-na-ajmolag-2020.