Nasuprot ulaza u kapelu sv. Ivana, u svetištu na istočnoj strani, smješten je gotički prozor iznad kojeg se nalazi luneta sa scenom Veronikin veo. Taj je prizor naslikan oko 1447. godine između dviju scena Mučeništva sv. Ivana Krstitelja. Prema istraživanjima i tumačenju konzervatora i restauratora Ivana Srše, ta tri prizora na posredan se način mogu povezati sa zatočeništvom Fridrika II. Celjskog, ali i s ubojstvima njegovih obiju supruga, napose njegove druge supruge Veronike Desinićke.

Svjetovni prizori i portreti

Naime, u zidnom slikarstvu onog vremena, od 14. do 16. stoljeća, bilo je uobičajeno da se unutar sakralnih tema ukomponiraju svjetovni prizori i portreti donatora i dvorskih odličnika. No ovi su portreti mogli biti i uvredljivi, tzv. pittura infamante, a njihova je namjena bila ozloglasiti pojedine odličnike.

Ivanić Miljanski, Kapela sv. Ivana, Herodova gozba, fototeka HRZ

Čini se da je upravo prema želji donatora, u sceni Herodova gozba, u negativnom kontekstu prikazan lik Fridrikova oca Hermana, kojemu sin nije mogao oprostiti ubojstvo njegove druge supruge Veronike.