POZIV

na uključivanje u predlaganje kulturnih programa u gradu Krapini

 

Projektom Ključ kulture za sve generacije želi se doprinijeti razvoju dobrog upravljanja, jačanju kapaciteta partnera za sudioničko upravljanje te osvješćivanju građana o potrebi dobrog upravljanja u kulturi.

Pučko otvoreno učilište Krapina kao nositelj projekta poziva sve zainteresirane građane da se zajedno s udrugama uključe u predlaganje i pripremu kulturnih programa u gradu Krapini kroz anketu koja se može ispuniti na web stranici projekta kljuc.krapina.net, putem e-mail [email protected] ili telefona 049/382-415.

Sadržaj Poziva i Ankete isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Krapina.