ŠUDIGO, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, jedina je umjetnička škola u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ono što ih razlikuje od drugih škola je potenciranje razvijanja kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja

Individualizirani pristup učenicima i projektno planiranje sastavni su dio svih programa i redovnog nastavnog procesa, što učenicima omogućuju da izraze sebe i usvoje sve potrebne vještine za 21. stoljeće.

Učenik u fokusu

Svima vama koji dijelite interes za kreativni sektor, prepoznajete svoj talent u likovnom, vizualnom ili glazbenom području, volite crtati, slikati, pjevati, svirati, dizajnirati, fotografirati, istražujete medijsku pismenost, kreirate vlastite web stranice, modno ste osviješteni ili se bavite sličnim aktivnostima, ŠUDIGO je pravi izbor za vas.

Katarinin rad nastao u okviru Nastave na daljinu, plastično oblikovanje /recikliranje

– Ponekad je u Školi vrlo zahtjevno i teško, ali uvijek je zanimljivo i poticajno, jer smo prepoznati kao škola koja je suvremeno pedagoški orijentirana i svakog učenika stavljamo u fokus. Svi naši programi traju četiri godine i nakon završnog rada, na nekom od naših šest odjela, učenici mogu polagati ispite državne mature i nastaviti školovanje na  sveučilištima ili se odlučiti za svijet samostalnog rada kao dizajneri, glazbenici, grafičari ili medijski tehničari s puno znanja i kreativnog potencijala – ponosna je na program i rad Šudiga ravnateljica Božica Šarić.

Prijamni ispiti

Ova godina je posebna i puno je nedorečenih pitanja pred nama. Što s prijamnim ispitima? Hoće li se i kako organizirati? Kada će se održati?

– Dat ćemo sve od sebe kako bismo sve dobro i na vrijeme odradili. Imajte povjerenja u nas, pratite e-upise i web stranicu Škole na kojoj ćemo objavljivati sve novosti koje se tiču upisa u 1. razred – poručila je ravnateljica.

Prethodnih godina prijamni ispiti bili su početkom srpnja, pa se nadaju da će tako biti i ove godine te da će u kontroliranim uvjetima održati ispite u školi i na taj način omogućiti kvalitetnu provjeru likovnih i glazbenih sposobnosti kao preduvjet za solidno obrazovanje u umjetničkim programima.

Provjera darovitosti

Provjera likovne darovitosti sastoji se od crtanja i slikanja na zadani likovni zadatak, na primjer, stolice ili slikanja mrtve prirode. Na provjeru je potrebno donijeti pribor za crtanje i slikanje, papir (blok 5), mekanu olovku, tempere.

Elenin rad rad nastao u okviru Nastave na daljinu, plastično oblikovanje /recikliranje

Učenici na provjeri likovne sposobnosti moraju steći najmanje 70 bodova od mogućih 120.

Za glazbene programe uvjet za upis je uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II) pripremni razred srednje glazbene škole i prijamni ispit glazbene darovitosti.

Prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia. U ostala zanimanja učenici se upisuju samo temeljem ocjena iz osnovne škole.

Novosti pratite na Facebook stranici škole Šudigo Zabok.

U Šudigu se umjetnost stvarala i u Školi na daljinu. U galeriji fotografija donosimo vam mali dio radova.